نام محصول :

سرامیک کف | دیوار طرح تافیت 60x120 پولیش

نوع محصول : بوم سرامیک
دسته بندی محصول : سرامیک کف | دیوار
زیر دسته بندی محصول : پولیش
سطح کالا : پولیش
بافت کالا : صاف
طرح کالا : سیمانی
سايز کالا : 60x120
رنگ کالا : استخوانی
اشتراک گذاری

سرامیک کف | دیوار طرح تافیت 60x120 پولیش

گروه کالا:
سطح کالا:
پولیش
بافت کالا:
صاف
طرح کالا:
سیمانی
سايز کالا:
60x120
رنگ کالا:
استخوانی
کاربرد محصول:

محصولات مشابه