نام محصول :

سرامیک کف | دیوار طرح اوژن 60x120 پولیش

نوع محصول : بوم سرامیک
دسته بندی محصول : سرامیک کف | دیوار
زیر دسته بندی محصول : پولیش
گروه کالا : سرامیک کف | دیوار
سطح کالا : پولیش
بافت کالا : صاف
طرح کالا : سنگ
سايز کالا : 60x120
رنگ کالا : کرم
اشتراک گذاری

 سرامیک کف | دیوار طرح اوژن 60x120 پولیش

گروه کالا:
سرامیک کف | دیوار
سطح کالا:
پولیش
بافت کالا:
صاف
طرح کالا:
سنگ
سايز کالا:
60x120
رنگ کالا:
کرم
کاربرد محصول:

محصولات مشابه