کاشی دیوار براق بوم سرامیک

بیشتر بخوانید

کاشی دیوار یکی از پرمصرف ترین کاشی ها درصنعت سرامیک است. بهترین کاشی دیوار درابعاد 30x90، 30x60 و اخیرا 33x100 و 60x120 به آن اضافه شده است. بزرگترین مجموعه کاشی دیوار را در هلدینگ رزسرام مانا و برند آلپر بیابید.