افشین کهن ترابی

چکیده

مدیریت واحد دیجیتال مارکتینگ-29 سال سابقه فروش و بازریابی در شرکتهای بزرگ همانند گروه صنعتی بوتان و چینی کرد و ...

1401/5/26
342 بازدید
افشین کهن ترابی

29 سال سابقه فروش و بازریابی در شرکتهای بزرگ همانند گروه صنعتی بوتان و ...